M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı

Türkiye'nin İlk ve Tek Fotoğraf Kitaplığı


Kitaplığımızda Bir Eseri mi Arıyorsunuz?


Fotoğraf Kitaplığı ListesiEnvanter No: : 1265
Eserin Adı: : Türkiye Mevlevihaneleri
Sanatçı : Türkiye Mevlevihaneleri
Yayınevi :Konya Valiliği
Yayın Yılı : 2006
Bölüm ve Kategorisi : ALBÜMLER/FOTOОRAF GRUPLARI
Bağışçı: : Ahmet Kuş
ISBN : 975-585-684-6
Boyut ve Özellikleri : Þömizli Ciltli, 20 x 28 cm,285 sayfa
Raf Numarası : E4
Açıklama: Mevlevihaneler,Selçuklular döneminden başlıyarak Osmanlı devletinin hüküm sürdüğü coğrafyanın tamamında teşkilatlanmış ve insanlara hizmet vermiş eğitim kurumlarıdır. Mevlevihanelerin temel gayesi kamil insan yetiştirmekti.Bu insanlar yaşadıkları toplumun örnek insanlarıydı.İnsanlara iyiyi,doğruyu,adaleti,hoşgörüyü ve tahammülü öğretmişlerdi. Bununla beraber mevlevihaneler bulundukları şehirlerde bir çeşit güzel sanatlar akademisi görevinide icra etmişlerdi. Dergaha gelen insanların yeteneklerine göre bir eğitime tabi tutularak musiki,hat,tezhip gibi alanlarda inkişaf etmeleri sağlanmıştır. Dede efendi,Itri gibi klasik musikimizin zirve isimlerinin mevlevihanelerde yetişmiş olması bu tezimizin ne denli doğru olduğunu göstermektedir. Kapaktan