M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı

Türkiye'nin İlk ve Tek Fotoğraf Kitaplığı


Kitaplığımızda Bir Eseri mi Arıyorsunuz?


Fotoğraf Kitaplığı ListesiEnvanter No: : 1266
Eserin Adı: : Dünya Mevlevihaneleri
Sanatçı : Dünya Mevlevihaneleri
Yayınevi :Konya Valiliği
Yayın Yılı : 2007
Bölüm ve Kategorisi : ALBÜMLER/FOTOОRAF GRUPLARI
Bağışçı: : Ahmet Kuş
ISBN : 975-585-685-4
Boyut ve Özellikleri : Þömizli ciltli, 20 x 28 cm, 301 sayfa, Türkçe,Ýngilizce
Raf Numarası : E4
Açıklama: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, 14 mevlevihaneden çekilen görüntülerle hazırlanan Dünya Mevlevihaneleri Belgesel Filmi tamamlandı. Dünya Mevlevihaneler Belgeseli'nin Yönetmeni İbrahim Dıvarcı, yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen belgesel projesi kapsamında Türkiye dışındaki 14 mevlevihaneden görüntüler çekildiğini söyledi. Daha önce bu mevlevihanelerin fotoğraflandığını ve albüm haline getirildiğini ifade eden Dıvarcı, 'Bu konuda yapılan ilk ciddi çalışma oldu. Hem fotoğraf albümü hem de belgesel çalışması mevlevihanelere ilginin çekilmesi açısından olumlu olacakâ? dedi. Dıvarcı, Türkiye dışında 1900'lü yılların başından bu yana mevlevihane sayısının 50'den 14'e kadar düştüğünü en azından geriye kalanların korunması gerektiğini bildirdi. Dünya Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü ise bu projenin ikinci ayağını oluşturuyor.Albümdeki fotoğraflar 3 aydan fazla süren ve 11 ülkede gerçekleştirilen uzun çekim maratonu sonunda ortaya çıkmış ve fotoğrafların tamamı bu albümde ilk kez yayınlanıyor. Hem belgeselin teknik boyutu ve senaryosu hem de fotoğraf albümünün baskı ve grafikleri de çok titiz bir işçiliğin ürünü. Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu tür çalışmalarla hemen her yıl ödül alıyor. Ürneğin geçen yıl Türkiye Yazarlar Birliği Kamu Yayıncılık Üdülünü almışlardı. Mevlana'nın düşünceleri ve Mevlevilik dünyanın dört bir tarafına yayılmış ve bugün bile etkisini devam ettiriyor. İşte bu etkinin en önemli göstergesi de dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hala varlığını devam ettiren Mevlevihaneler. Fotoğraf albümünün girişinde de belirtildiği üzere Selçuklu Devleti'nin son dönemi ile Beylikler Döneminde desteklenen Mevleviliğin Osmanlı Devleti ile zamanın da devlet katında ciddi destek bulması sonucunda Mevlevilik üç ayrı kıtaya ulaşmış, o coğrafyalarda insanlarının düşünce dünyasını şekillendirmiş. Bazı araştırmacıların Osmanlı Coğrafyası diye adlandırdığı bu büyük coğrafyanın bu gün sadece on bir ülkesinde Mevleviliğin fiziki yönünü temsil eden Mevlevihane kalmış. Birer eğitim ve güzel sanatlar akademisi gibi vazife yapan Mevlevihanelerin en azından bu günkü halinin kayıt altına alınması ve kamuoyunun dikkatlerinin bu konuya çekilebilmesi amacı ile hem bir belgesel film hem de fotoğraf albümü hazırlanması düşünülmüş ve Unesco'nun Hz. Mevlâna ile ilgili kararından sonra düşünce safhasından icra safhasına geçirilebilmiş. İşte bu belgesel ve fotoğraf albümü de böyle bir düşüncenin mahsulü olarak bugün önümüzde duruyor. Belgesel çalışmasına göre bugün dünyada 14 adet Mevlevihane varlığını sürdürüyor. Bunlar Suriye'de Halep, Humus ve ޞam; Mısır'da Kahire; Filistin'de Kudüs; Lübnan'da Trablusşam; KKTC'de Lefkoşa; Bulgaristan'da Filibe; Kırım'da Gözleve; Kosova'da Priştina; Bosna-Hersek'de Saray Bosna; Macaristan'da Peç; Yunanistan'da ise Atina ve Hanya şehirlerinde bulunan Mevlevihanelerdir. Bu eser Kültür Bakanlığının desteklediği en güzel çalışmalardan biri olarak karşımızda duruyor. Bu çalışmaya göre Dünya Mevlevihaneleri şu şekilde sıralanmakta: 1-Halep Mevlevihanesi Suriye'nin Halep şehrindeki Bab-ül Farec semtindedir. Burası tarihi şehir tabir edilen alanda bulunmaktadır. Halk arasında El Camii ül Mevleviye adı ile bilinmektedir. Resmi kayıtlarda adı Mollahane Camii olarak geçmektedir. 2- Humus Mevlevihane şehir merkezinde,belediye ve maliye binaları arasında yer almaktadır. Sadece mescit ve binaların bir kısmının duvarları günümüze ulaşabilmiştir. 3- ޞam Mevlevihane Emeviye Camii'ne yaklaşık 500 mt uzaklıkta. Eski İstasyon binasının çaprazında Nasr caddesi üzerinde. 4-Kahire Mevlevihane eski Kahire'de. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii'ne yaklaşık 1 km uzaklıkta. 5- Kudüs Mevlevihane doğu Küdüs'te sur içinde İbn-i Cerrah sokağı ile Mevleviye sokağının kesiştiği noktada bulunmaktadır. ޞu an Filistinli bir aile Mevlevihanenin müştemilatını oluşturan yapıları mesken olarak kullanmaktadır. 6-Trablus-ޞam Ebu Ali Deresi kenarında Trablus kalesine yaklaşık 100 mt mesafededir. ޞu an yıkık durumdadır. 7-Kıbrıs Leşkoşe'de Sur içi diye bilinen yerde Girne Kapısı yakınlarında yer almaktadır. Günümüzde Mevlevi müzesi olarak kullanılmaktadır. 8-Filibe Bizim Filibe Bulgarların Plovdiv dediği şehirdedir. ޞehrin eski kısmında yer almaktadır.Günümüzde restorant olarak kullanılmaktadır. 9-Gözleve Ukranya'nın Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin Gözleve'Yevpotorya şehrinde bulunmaktadır. Limana yaklaşık 500mt uzaklıktadır. Yine çok ünlü bir eser olan Gazi Giray Camiine çok yakındır. Müze olarak kullanılmaktadır. 10-Kosova Priştina şehrinde bulunmaktadır. Küçük bir binadır. Bir başka tarikat tarafından Tekke olarak kullanılmaktadır. 11-Bosna-Hersek Mevlevihane daha bilinen adı ile İsa Bey zaviyesi Bent Başı denilen yerdedir. Milli Kütüphaneye çok yakın bir alandır ve günümüzde sadece temelleri mevcuttur. 12-Atina Atina'nın Plaka semtinde Roman Agora denilen sit alanı içindedir. Bir adı da 'rüzgarlar kulesidir.â? Mevlevihane İsa Bey Camii ile aynı avlu içindedir. 13-Girit Girit Adasında Hanya (Hania) şehrindedir. ޞu anda yetim çocukların barındığı bir yurt olarak kullanılmaktadır. 14-Peç Macaristan'ın Peç şehrindedir. Yakovalı Hasan Paşa tarafından yaptırıldığı için O'nun adı ile anılmaktadır. Günümüzde Camii kısmı ile semahanenin bir kısmı ayaktadır. Türkler Müzesi olarak kullanılmaktadır.