M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı

Türkiye'nin İlk ve Tek Fotoğraf Kitaplığı


Kitaplığımızda Bir Eseri mi Arıyorsunuz?


Fotoğraf Kitaplığı ListesiEnvanter No: : 537
Eserin Adı: : Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
Sanatçı : Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
Yayınevi :YKY
Yayın Yılı : 1998
Bölüm ve Kategorisi : TARİHSEL ALBÜMLER/SANATÇILAR
Bağışçı: : Seyit Ali Ak
ISBN : 978-975-6363-157
Boyut ve Özellikleri : K.Kapak, 23 x 29 cm, 137 sayfa
Raf Numarası : A6a
Açıklama: ... Osmanlı Devleti'nin son yıllarını çok geniş biçimde belgeleyen fotoğraf, ardından genç Cumhuriyet'I konu almış kendine. Hala okudukça "arkaik " bir teknolojiyle de olsa Kurtuluş Savaşı, Atatürk, devrimler, yeni yeni kendini tanımaya başlayan ülkenin ekonomik ve kültürel atılımları, hepsi fotoğraflanmış, fotoğraflanmış... Bir ölçüde eski usul fotoğrafhanelerin, Ziya Osman Saba'nın deyimiyle "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi'nin simgelediği bu dönemin, 1950'lere dek sürdüğünü ve bu yüz yıllık sürenin, Türk fotoğrafının gençlik ve gelişme dönemi olduğunu söyleyebiliriz. 1950'lerden sonrasıysa, bir yanda "fotoğrafhane "lerin bir bir ortadan kalktığı, fotoğraf makinesinin çok yaygın ve gelişmiş bir aygıt haline geldiği; bir yanda da fotoğraf teknolojisi ve basım tekniklerindeki büyük gelişmeyle "modern " Türk fotoğrafının kendini göstermeye, yaratmaya başladığı dönemdir. Başka bir deyişle, fotoğraf tarihimizin çocukluk ve gençlik çağları, Mösyö Kompa'nın İstanbul'da sattığı ilk Daguerreotype'lerle başlar, Ara Güler'in 1940'ların sonunda satın aldığı ilk küçük Leica'yla biter. "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi " sergisi, fotoğraf tarihimizin bu ilk yüz yılını, bu dönemde ülkemizde kullanılmış fotoğraf makineleri ve yine bu dönemde çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir seçkiyle anma amacını taşıyor... (Sunuş'tan)