M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı

Türkiye'nin İlk ve Tek Fotoğraf Kitaplığı


Kitaplığımızda Bir Eseri mi Arıyorsunuz?


Fotoğraf Kitaplığı ListesiEnvanter No: : 1284
Eserin Adı: : Dünden bugüne fotoğraf
Sanatçı : Dünden bugüne fotoğraf
Yayınevi :İstanbul Kültür Üniversitesi
Yayın Yılı : 2009
Bölüm ve Kategorisi : FOTOĞRAF KİTAPLARI/FOTOÄĞRAF ÜZERİNE
Bağışçı: : Güler Ertan
ISBN : 978-605-4233-12-0
Boyut ve Özellikleri : K.kapak, 22 x 20 cm, 205 sayfa
Raf Numarası : C5a
Açıklama: Sanat ve fotoğraf sanatı, araştırma, disiplin ve çalışma gerektirir. Sanat duyarlılık, görme, proje üretme ve merak gibi olguların toplandığı bir yaşam alnıdır. Sanattaki güzelliklerin temeli ise alt yapıdaki temel bilgi ve kurallara dayanır. İşte bu temel bilgi ve kurallar, fotoğrafın geçmişinden bugüne kadar olan dönemin belgelenmesini amaçlamaktadır. Görsel bir dil ve toplumlar arası en hızlı iletişim aracı olan fotoğrafın düşünsel, duygusal ve teknik bilgi ile ilgili pek çok yönü vardır. Bu kitabın içeriği: 1. Bölüm ' Kronolojik olarak kısa fotoğraf tarihi. 2. Bölüm ' Fotoğrafın bulunuşundan günümüze kadar, yirmişer yıllık dönemlere ayırarak, Avrupa'da ve Türkiye'deki fotoğrafın karşılaştırılması. 3. Bölüm ' Fotoğraf sanatındaki yitirdiklerimiz. 4. Bölüm ise değişik tarihlerde açtığım sergilere ait anı defterimdeki yazılardan örnekler ile oluşmaktadır.Arka kapaktan Prof. Güler Ertan