M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı

Türkiye'nin İlk ve Tek Fotoğraf Kitaplığı


Kitaplığımızda Bir Eseri mi Arıyorsunuz?


Fotoğraf Kitaplığı ListesiEnvanter No: : 543
Eserin Adı: : Bir zamanlar orta Asya
Sanatçı : Bir zamanlar orta Asya
Yayınevi :Tetragon İletişim Hizmetleri yayınları
Yayın Yılı : 1996
Bölüm ve Kategorisi : TARİHSEL ALBÜMLER/SANATÇILAR
Bağışçı: :
ISBN : 975-94789-0-0
Boyut ve Özellikleri : 214 sayfa 24,5 x 33,5 cm
Raf Numarası : A6a
Açıklama: Her şey, birkaç bin yıl önce Orta Asya'da başladı... Hayır, hayır... Her şey, 1983 Haziranı'nda, Paris yakınlarındaki bir askeri hastanenin odasında başladı... "Her şey " dediğim, şu anda önümde duran eşsiz değerdeki bir kitabın, akıllara durgunluk veren serüveni... Orly Havaalanı'nda on kişinin ölümüne ve onlarca insanın yaralanmasına yol açan ASALA'nın terörist saldırısından sağ kurtulanlardan biri de Ergun Üağatay 'dı. Sağ, ama tepeden tırnağa yanmış... Yaşamından beş yılı alıp götürecek tedavinin başlangıcında o hastane odasında acılar içinde kıvranırken, düşlerle kâbuslar arasında gidip geliyordu... En büyük kâbusu, ellerini bir daha asla kullanamamaktı. Oysa o, profesyo nel bir fotoğrafçıydı. Yıllarca Accociated Press, Gamma gibi ajanslarda , Time /Life gibi dergilerde çalışmış "foto-gazeteciliğinin " önemli bir adıydı. Fotoğraf makinesini tutacak elleri olmadıktan sonra... En büyük düşü ise "Türkçe Konuşanlar " kitabını gerçekleştirebilmekti... Aradan yıllar geçti... Ergun Üağatay'ın kâbusu gerçekleşmedi. Üok uzun ve zorlu geçen tedaviden sonra, ellerini kullanabildiğini gördüğünde, düşünün peşine düştü. Pahalı bir düştü: Orta Asya'dan Balkanlar'a, Akdeniz'i de içine alan çok geniş bir coğrafyayı ve iki bin yıllık tarihi bir birikimden damıtılanları içeriyordu bu mega­proje. Sponsor arayışı bile, insanın enerjisini tüketmeye yeterdi